Caryl at work

caryl

Wedi treulio fy holl ngyrfa gweithiol yn y diwydiant teledu ar draws y DU, dros ugain mlynedd fel Goruwchwilydd Sgript a bellach fel Cyfarwyddydd Aml-Gamera.